MANG BỆNH VIỆN TỚI TẬN HIỆN TRƯỜNG???

🎯 SALI là một giải pháp mới cho các trường hợp cấp cứu về hô hấp và tim ngoại viện.️

🎯 Đây là thiết bị khử khí oxy tự động đầu tiên và duy nhất kết hợp liệu pháp oxy, quản lý đường thở và khử muối, bên cạnh việc theo dõi từ xa theo thời gian thực.️

🎯 SALI tạo ra một môi trường bệnh viện ảo tại hiện trường và làm tăng đáng kể hiệu quả của việc điều trị y tế.

🎯 SALI tạo ra sức mạnh tổng hợp giữa:

• Quản lí đường thở không xâm lấn

• Liệu pháp Oxy tự động

• Khử rung tim

Trả lời

Shopping cart

0

No products in the cart.