HỆ THỐNG XỬ LÝ RÁC THẢI ENVOMED80

Chất thải y tế là một loại chất thải nguy hại sản sinh ra từ các bệnh viện, phòng khám, trung tâm chăm sóc sức khỏe và phòng thí nghiệm, v.v., loại chất thải này phải được xử lý và loại bỏ đúng cách để tránh sự ô nhiễm có thể xảy ra.

Không giống như những loại rác thải thông thường khác, rác thải y tế luôn chứa nhiều thành phần đặc biệt, nguy hiểm và có khả năng gây hại rất lớn cho môi trường của chúng ta nếu không được xử lý tốt. Hiện nay, các phương pháp tốt nhất để giải quyết rác thải đang được áp dụng với rác từ lĩnh vực y tế.

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI Y TẾ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG – Envomed đột phá vượt trội trong việc bảo vệ môi trường, so với các biện pháp ô nhiễm hiện nay như autoclaves và microwaves, trong khi vẫn đảm bảo quy trình khử trùng chất lỏng và chất rắn tuyệt đối, chính xác với dung dịch khử trùng pha lỏng (Chế phẩm Sinh Học “xanh” Biocetic).Được sự chứng nhận với Bộ Y tế Israel, Công nghệ ENVOMED đã được lắp đặt triển khai tại Israel, South Korea, Philippians, Brazil, Finland. Toàn bộ quy trình được xử lý nhanh (15 phút mỗi chu kỳ) và thiết bị có thể chạy liên tục mà không có bất kỳ độ trễ nào trên mỗi chu kỳ.

Trả lời

Shopping cart

0

No products in the cart.